Chọn Tuổi Xông Đất

tuoi-ty1

Tư vấn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Ất Tỵ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
khi

Tư vấn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1968 Mậu Thân

Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Mậu Thân Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương
tuoi-dau

Tư vấn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Kỷ Dậu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương
con-ngua

Tư vấn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Bính Ngọ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
a-3945-1387936226

Tư vấn tuổi xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho gia chủ sinh năm 1967 Đinh Mùi

Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Đinh Mùi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương